Montáž sadrokartónových podhľadov

Návrh a montáž sadrokartónových podhľadov, návrh konštrukcie, sadrokartónových svetelných ríms a štrbin,…