Elektroinštalačne práce

Realizácia elektro rozvodov, drážkovanie, realizácia rozvodov elektro, výroba rozvádzača, zapojenie rozvádzača, revízna správa, kompletizácia koncových prvkov (zásuvky, vypínače,…)